Möte med Mapuni i Beijing

Möte med Mapuni i Beijing för att diskutera samverkan inom smart trafikstyrning i projekt PAIR. Tomas Julner Trafikverket, prof. Rei Lui Mapuni och Lars Forslöf FPX