Morgonsoffan i Gävle

Idag arrangerades Morgonsoffan i Gävle på temat Kompetensförsörjning i Gävleregionen.

Morgonsoffan är en del i Creative Office projektet på Sandbacka Park som arbetar med en kreativ och tillgänglig miljö för att stimulera till innovativt arbetsätt och utvecklingsprocesser.
Future Position X är en av flera aktörer i projektet som syftar till att kraftsamla för att ta tillvara initiativ, arbetssätt och kompetenser för att utveckla regionens näringsliv och kompetensbehov.

Moderator var TV-kändisen och fd Gävlebon Richard Olsson och inbjudna gäster till soffan var Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och omvärldsanalytiker samt Jan Sundqvist, utredare på analysavdelningen Arbetsförmedlingen Stockholm. Även Lars Backhans från medlemsföretaget Esri Sverige var med tillsammans med Landstinget Gävleborg och Gävle Kommun med diskussioner om hur regionen blir attraktiv att bo och verka i samt om pågående arbeten som görs för att locka tillbaka utflyttade Gävlebor.

Åhörarna bjöds in till en uppföljande workshop där man fördjupar sig ytterligare i frågan.

Över 120 personer deltog vilket visar på det stora intresset för att vi tillsammans ska göra regionen mer attraktiv!

Morgonssoffan 7 feb