Medlemsbesöken har inletts

Den ideella föreningen Future Position X består av ett 40-tal medlemmar, alla juridiska personer. Varje år genomför ledningen medlemsbesök. Årets besöksrunda har precis inletts och genomförs av Lasse Palm.

Varje medlem får besök av Lasse som i samtalsform samlar in vilka förväntningar som finns på Future Position X, men han inventerar också medlemmarnas resurser och vilken roll de kan spela för att berika GIS-klustret och vara med i utvecklingen av regionens affärs- och samhällsliv.

Är du ännu inte medlem, men har funderingar. Kontakta Lasse Palm eller Ole Oldeen.

Lasse når du på 070 – 534 12 38, lars.palm@fpx.se

Ole på 070 – 924 42 57, ole.oldeen@fpx.se