Master i Geospatial Informationsvetenskap

Högskolan i Gävle har inlett  ett projekt för utveckling av ett nytt masterprogram i geospatial informationsvetenskap. Målet är start hösten 2017. Arbetande i projektet är professor Stefan Seipel, professor Bin Jiang, docent Mohammad Bagherbandi, docent Anders S. Brandt samt universitetslektor Ross Nelson.

Man konstaterar i en finansieringsansökan att de senaste årens mycket snabba utveckling av t.ex. mobila enheter med noggrann positionering eller t.ex. obemannade flygfarkoster med högpresterande  bildsensorer har lett till att högupplösta geografiska data har ökat stort i omfattningen och har blivit alltmer tillgänglig. Från att ha varit mycket specialiserade verktyg inom geovetenskaper eller samhällsplanering, håller GIS på att utvecklas till ett brett område med otaliga diversifierade applikationer i så vitt skilda områden som bygg, transport och logistik, eller hälsa.

Ytterligare en aspekt som nämns är den internationellt pågående trenden att offentliga förvaltningar öppnar sina data i syfte att skapa transparens men även för att skapa nya e-tjänster och starta ny företagsamhet.  Utvecklingen av en avancerad utbildning inom GIS är därför ett ytterligare steg av strategisk betydelse för utvecklingen av Gävle och regionen.

Med Gävles samlade GIS-kompetens i ryggen går nu alltså Högskolan i Gävle vidare för att stärka kompetensnivån ytterligare med planer på en Masterutbildning. Det omedelbara syfte med projektet är att skapa en utbildning på avancerad nivå som svarar mot de nya och förändrade behoven på arbetsmarknaden med fördjupad kompetens inom både GIS och data-området.

Tanken med det nya masterprogrammet är att överbrygga gapet mellan existerande utbildningar, IT/GIS-programmet – Lantmätarprogrammet – Samhällsplanerarprogrammet – Magisterprogrammet i geomatik och ämnesområdets forskarutbildning.