Lantmäteriet släpper småskalig information fri

Lantmäteriet har beslutat att släppa sin småskaliga kartinformation som öppna data. Såväl allmänheten som privata och offentliga aktörer får fri tillgång till många av de kartor som används i samband med friluftsliv, transporter och översiktlig planering.                                                                                                                                               Den 1 juli 2015 öppnar Lantmäteriet Översiktskartan för hela Sverige. Dessutom släpps en öppen geodatatjänst och en förenklad höjdmodell. Den 1 januari 2016 släpps sedan Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande realtidstjänst för mätning och positionering med meternoggrannhet (SWEPOS nätverkstjänst DGNSS).

– Det är ett viktigt steg mot ett fullständigt öppnande av geografiska data, säger Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson.

Som ett första steg mot öppna geodata har Lantmäteriet nu beslutat att öppna sina databaser med småskalig kartinformation. För att öppna all geografisk data, till exempel flygbilder, högupplösta höjddata och adresser, krävs dock politiska beslut om b.la. finansiering.
– Vi arbetar aktivt för att öppna den geografiska informationen och adresserna för avgiftsfritt nyttjande utan begränsade villkor. Nu tar vi på egen hand ett första viktigt steg mot avgiftsfria och öppna data, men saknar alltså fortfarande finansiering för ett fullständigt öppnande av geografiska data och adresser. För det behövs ett årligt anslag på ungefär 100 miljoner, vilket vi yrkat på i budgetunderlaget från 2016 och två år framåt, avslutar Bengt Kjellson, generaldirektör, Lantmäteriet.

(Bild: Linda Alfvegren)