Landräddningen till Gävle

Den 20 april till 3 maj genomför Gävle kommun en kampanj på gator och torg för att locka användare och volontärer till larm- och stödfunktionen Landräddningen. Precis som Sjöräddningen så bygger Landräddningen på frivilliga insatser.

Landräddningen vänder sig till människor som inser att de kan hamna i situationer då de behöver någon form av stöd eller hjälp, tillfällen då traditionella blåljusaktörer varken kan eller ska rycka ut.
Med en app i mobilen larmas istället frivilliga landräddare/volontärer  som kan rycka ut med en hjälpande hand.
– Under kampanjveckorna kommer vi att synas på informationstavlor runt i kommunen, patruller ska också röra sig på stan för att hjälpa intresserade att ansluta sig till Landräddningen och installera den nödvändiga appen i mobiltelefonen, berättar Siv Nyberg samordnare, Gävle kommun. Jag räknar med att vi kan vara 2900 volontärer anslutna vid årets slut, och jag hoppas att det här blir en riktig folkrörelse av medmänsklighet, avslutar Siv.                 Future Position X introducerade idén i Gävle och nu har alltså Gävle kommun tagit idén vidare.