Landräddningen ska göra Gävleborna tryggare

På onsdagseftermiddagen presenterade den ideella rörelsen Landräddningen Gävle som ny pilotstad för sin trygghetsfunktion som hjälper människor att vara trygga. Representanter från frivillig- och pensionärsorganisationer bjöds in tillsammans med media för att få mer information om hur gratisappen ska få Gävleborna att våga vara mer aktiva utomhus utan att känna sig otrygga. Målet är att ha 3000 användare innan 2016.
Henrik Essunger pressträff

– Om något händer dig och du behöver hjälp försöker du idag antingen hitta någon i närheten eller ringa runt till dina anhöriga för att fråga om någon är i närheten. Eller så ringer du 112 för att få stöd via samhällets blåljusfunktioner. Problemet är bara att polis, ambulans och räddningstjänsten inte kan (och heller inte bör) rycka ut i alla lägen. Dessutom bor vi allt längre ifrån våra anhöriga och reser stora avstånd för att jobba. Bland våra äldre och andra mer utsatta grupper i samhället leder detta till situationer där man riskerar att få vänta alltför länge på att få hjälp, berättar Henrik Essunger initiativtagare till Landräddningen.

Med bakgrund av att 15% av befolkningen känner sig otrygga när de är ute själva vill Landräddningen skapa tryggare förhållanden för att fler ska våga vara aktiva utomhus. Ju fler som använder funktionen desto bättre kommer det att fungera, då de även kan ställa upp och hjälpa andra på frivilligbasis. Gävle Kommun i samverkan med Region Gävleborg tillsätter en projektledare under 16 månader för att informera om funktionen mot föreningar och invånare med målet att ha totalt 3000 användare innan 2016.

– Funktionen har sitt ursprung i behov och önskan hos äldre och personer med olika former av funktionsnedsättningar att vara mer aktiva utomhus. Men funktionen finns till för alla och frågan är bara i vilket sammanhang man använder den och av vilken anledning. Det kan handla om att man motionerar eller är aktiv i skogen själv, kvinnor som vill dela med sig av sin plats till anhöriga när man går i miljöer som man upplever otrygga och så vidare. Som äldre kan det ha stort värde att tillåta anhöriga att följa ens position när man vistas utomhus. vilket idag inte är möjligt med det vanliga trygghetslarmet som endast fungerar i hemmiljö, förklarar Roland Norgren, Process Manager på Future Position X.

– Gävle blir den andra staden, efter Västerås, i landet att bygga upp den nya samhällsfunktionen Landräddningen. Rörelsefriheten och livskvaliteten ökar när man vet att man kan få hjälp när behovet uppstår, säger Kerstin Weivert, utvecklingschef, Omvårdnad Gävle.

Med ett knapptryck på mobiltelefonen kan den som anslutit sig till Landräddningen få hjälp av anhöriga eller volontärer. Kontakten förmedlas via Larmcentralen och volontärerna ställer upp om de kan. I framtiden är målet att det ska gå att använda appen i hela Sverige och att den volontär som befinner sig närmast den larmande kan rycka in.

– Vi söker efter alla som vill hjälpa sina medmänniskor oavsett om det är privatpersoner eller organisationer. Hela funktionen bygger på att frivilliga anmäler sitt intresse för att bli volontärer, säger Kerstin Weivert, utvecklingschef på Omvårdnad Gävle. Intresseanmälan sker genom att man laddar ner Landräddningens app, besöker www.landraddningen.se eller genom att kontakta kommunens volontärsamordnare på telefon 026-17 80 00.

– Vi har valt Gävle då det finns ett stort engagemang kring att använda geografisk information för att skapa samhällsnytta. Vi är måna om att utveckla Landräddningen till en bra funktion och då känns det naturligt att göra det i Gävle, säger Henrik Essunger, verksamhetsansvarig, Landräddningen.

Future Position X är med i pilotprojektet och initierade den första kontakten mellan Landräddningen, Gävle Kommun, pensionärsorganisationerna och Region Gävleborg. Klustret ser en tydlig koppling till det pågående Geo Life Region programmet som finansieras av VINNOVA, där fokus ligger på att hitta nya tjänster, produkter och innovationer för individens upplevda hälsa kopplat till den miljö som man bor och verkar i.

Vid onsdagens pressmöte den 1 oktober deltog:

Kerstin Weivert, utvecklingschef, Omvårdnad Gävle
Henrik Essunger, verksamhetsansvarig Landräddningen
Anders M Johansson, generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet
Lena Lundgren, Omvårdnadsnämndens ordförande
Roland Norgren, Process Manager, Future position X

Lyssna på intervjun som gjordes av Sveriges Radio Gävleborg den 1 oktober, ca 1h & 13 min in i reportaget.

Läs även reportaget om Landräddningen på Gefle Dagblad.

Kontakta gärna Roland Norgren för mer information.