Future Position X styrelse består av följande personer:


Ordförande:

Lars Jansson

Vice Ordförande:
Tove Elvelid, förvaltningschef

Styrelseledamöter:

Anders Sandin, divisionschef

Bo Svedberg, ekonomi och IT-direktör

Eva-Lena Zackrisson, VD

Tom Eriksson, F&U chef

Nader Ahmadi, prorektor

Per Carlsson, VD

Petter Holmberg, VD

Revisor:
Karin Bäckström Ersättare: Mikael Johansson