Future Position X styrelse består av följande personer:


Ordförande:

Per Carlsson, RebMax

Vice Ordförande:
Bo Svedberg, IT-och ekonomidirektör Lantmäteriet

Styrelseledamöter:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet
Arnfinn Fredriksson, vice styrelseordförande Mellansvenska Handelskammaren
Gloria Macassa, professor Högskolan i Gävle
Johan Tunhult, näringslivschef Gävle Kommun
Petter Holmberg, VD Geomatikk AB
Thomas Nylund, Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare
Tom Eriksson, F&U-chef Sandvik

 

Revisor:
Karin Bäckström Ersättare: Mikael Johansson