Kompetensgruppen igen

Samtidigt som vår region länge dragits med kompetensbrist så pågår aktiviteter på flera håll för att försöka råda bot på problematiken.
När företag och organisationer inte lyckas rekrytera personer med relevant utbildning eller erfarenhet  finns risken för stagnation. Inte bara för det enskilda företaget utan också för det omgivande samhället. Ibland löser näringslivet detta med att flytta verksamheten till orter där kompetensen finns.

Vår sektor, GIS, dras också med brist på relevant kompetensen, därför har nu den sk. Kompetensgruppen samlats igen på initiativ av Future Position X för att diskutera vägar som kan leda till ökad tillgång på relevant kunnande.
Inbjudna till mötet den 29 aug var Drivhuset, UF, Företagarna, Sv Näringsliv, Handelskammaren, AF, Högskolan i Gävle, Polhemsskolan, Gävle kommun, Länsstyrelsen, Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan Gävleborg samt Region Gävleborg.

Synpunkter, tips, frågor, ole.oldeen@fpx.se