Klusterträff – Hållbara affärer på den kinesiska marknaden

Under morgonen höll Business Sweden, Invest in Gävleborg och Future Position X en halvdagsseminarium om hållbara affärer med fokus på den kinesiska marknaden. Detta är en viktig del för flera av våra klustermedlemmar som vill in på nya marknader och fick möjligheten att lyssna till erfarna föreläsare från Sandvik, EKN och Business Sweden.

Hanna Elving, Swedish Sustainable Business, inledde dagen med en övning för att få igång tankarna kring hållbarhetsfrågor och deltagarna kom snabbt igång med diskussioner och erfarenhetsutbyten. Helene Gunnarsson, Chief Local Compliance Officer på Sandvik AB, berättade om sina erfarenheter från sitt arbete i Kina kopplat till frågor som mutor och korruption. Ett tydligt ramverk inom koncernen hjälper dem att agera på ett hållbart och rättvist sätt samt kunna motivera sina val utåt sett.

Karin Wessman, Hållbarhetsanalytiker på EKN berättade om vad man ska tänka på när man gör exportaffärer med Kina och hur de hjälper företag att exportera på ett tryggt sätt som ett komplement till den privata marknaden.

Har du frågor om internationaliseringsarbetet vänligen kontakta Jiaman Tang, jiaman.tang@fpx.se ansvarig över internationella affärer på Future Position X.