Klusterträff – BIM och GIS

Ett 70-tal personer samlades idag på Teknikparken för att prata om hur kraven på att införa BIM – Byggnadsinformationsmodellering – påverkar alla deltagare i samhällsbyggandet. I Sverige initieras just nu arbetet med kravställande på BIM och fem statliga byggherrar samarbetar för att utveckla en enhetlig strategi för att få gemensamma arbetssätt och krav för användning av BIM i projekt och förvaltning.

Trafikverket inför till exempel krav på BIM i en stor andel av sina projekt och var en av talarna under förmiddagssessionen. David Sandegård från Trafikverket i Gävle berättade att de vill ställa tydligare krav på att BIM används i investeringsprojekt redan under år 2015. David visade några exempel på hur det kan se ut när de använder BIM istället för tidigare 2D och 3D ritningar med resultatet att kunna effektivisera och samordna beslutsfattandet och projekteringen i sitt arbete.

Det är viktigt att kraven på BIM är gemensamma, formella och neutrala. Genom ett brett införande kommer kraven att samordnas och därmed också arbetssätt, processer, miljöarbeten och begreppsmodeller. När kraven formaliseras blir det tydligt när dessa tillämpas, men framför allt när de inte tillämpas. Gemensamma krav standardiserar, underlättar och effektiviserar.

Det blev en mycket givande dag där vi fick höra om olika perspektiv på BIM och GIS, från en i stort sett komplett samling av aktörer. Det fanns representation från kommunen, byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialleverantörer, liksom högskolan med både utbildnings- och forskningsperspektiv. Det blev också tydligt att Gävleområdet utgör ett internationellt sett starkt kunskapscenter inom  geografisk positionering och att intresset för BIM därför nu också växer snabbt. Olle Samuelsson, VD BIM Alliance om dagens event i Gävle.

Kontakta gärna Roland Norgren för mer information om BIM och GIS.
Här finns även mer information om BIM Alliance.