Klusterledarträff med SLIM

Klusterledarträff med SLIM – diskussion om hur Tillväxtverket och klusterorganisationerna kan utöka sina samarbeten