Kluster är mycket viktiga när det kommer till platsmarknadsföring – då dessa skapar ökad attraktionskraft kring den region där de verkar – hos investerare och entreprenörer av att vilja utveckla affärer på dessa platser”, Dr Maria Bendl