Jörgen Edsvik tar plats i Beredningen för samhällsbyggnad

Jörgen Edsvik, kommunalråd i Gävle sitter nu i ”Beredningen för samhällsbyggnad” på SKL. Gruppen bereder frågor om klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning. Med andra ord frågor som har stor bärighet i vårt kluster.

– Det känns bra och naturligt att Jörgen Edsvik har plats i den här gruppen, han kommer att bidra med den breda kunskap inom flera kompetensområden som finns i Gävle, säger Johan P Bång, chef Future Position X. Det är bra för Sveriges Kommuner och Landsting, och det är bra för Gävle.