IQ Samhällsbyggnad

På initiativ av Future Position X genomfördes i Gävle den 30 sep. en workshop tillsammans med Olle Samuelsson från den ideella föreningen IQ Samhällsbyggnad. I övrigt medverkade representanter från bla. Högskolan i Gävle, Gävle- Bollnäs och Sandvikens kommuner.

IQ Samhällsbyggnad är en nod och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande och en bro mellan näringsliv, politik, myndigheter och brukare.

Läs mer här

Bilden: Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad                                                                                                                               Frågor, synpunkter, tips: ole.oldeen@fpx.se  070 924 42 57