Internet of Sports Day 2015

Idag, 25 mars arrangeras Internet of Sports Day i Åre. Syftet är att samla aktörer inom sportbranschen, IKT, övrigt näringsliv samt offentlig sektor som i dag arbetar med, eller är intresserade av hur kombinationen IKT och sport kan skapa nya produkter och tjänster. Roland Norgren från Future Position X är på plats och meddelar.                                             ”Arrangemanget samlar nationella och internationella aktörer inom ett område som har en stor tillväxtpotential. Bra möjligheter att knyta viktigt kontakter för det fortsatta arbetet med GeoSports.”

Hur kan IKT generera nya tjänster, produkter, utrustning och verktyg som ger fler idrottare, på bredden och toppen? Hur kan nya sportupplevelser skapas med hjälp digitaliseringen, både på och utanför arenan? Det är några av frågorna som behandlas under dagen. Huvudarrangör är Swedish ICT.