Internationell dag på kontoret

Måndagen blev en fullspäckad dag med två möten/workshops samtidigt. I det ena rummet blev det norskt prat med Oslo Medtech och Apertus med fokus på gemensamma projekt inom Geo Health och Geo Sports. Fortsättningen blir ett besök i Oslo nästa vecka för att ytterligare se över hur vi skulle kunna samarbeta.

I det andra konferensrummet höll vi i ett möte med Esri Incs Director, SJ Camarata, S-Group, Esri Sverige och Högskolan i Gävle. Idag finns bla ett Esri Development Center på Högskolan vilket är ett samarbete som tar ytterligare fart framöver. IT/GIS-programmet stod också på agendan och de var eniga om att det är en väldigt viktig utbildning av god kvalitet med goda jobbchanser i såväl regionen som internationellt. Det ökade intresset för utbildningen har även visat sig i att antalet sökande har flerdubblats sedan första antagningen för 3 år sedan.

Här finns mer information om IT/GIS-programmet

I bilden nedan fv: Per Carlsson S-Group, Douglas Howdie HiG och SJ Camarata Esri Inc.

IMG_4563