International Round Table Meeting on Geo Health

Pressmeddelande

GIS- Geografiska informationssystem är mycket mer än positionering på en karta. Hur tekniken kan användas för att främja folkhälsa och miljö, med Gävleborg som en nod i ett internationellt samarbete, det är temat för en tre dagars tankesmedja med start på Gävle slott på kvällen den 24 mars.

 slottet välkomna anna-lenaSlottet Ingrid

Högskolan i Gävle och Future Position X har gemensamt bjudit in en grupp internationellt framstående forskare med bred spetskompetens från Australien, New Zeeland, USA, Canada och Storbritannien till International Round Table Meeting on Geo Health i Gävle. Syftet med Rundabordsmötet är att formulera 2-3 gemensamma forskningsagendor som kan bidra till innovation och regional tillväxt.

 Slottet 2013-03-24

slottet 3

Genom att stärka det internationella forskningssamarbetet inom det här kunskapsområdet vid Högskolan i Gävle är förhoppningen att en starkare forskningsprofil också ska resultera i nya produkter och tjänster. I nästa steg kan detta även resultera i ett nyföretagande eller stärka konkurrenskraften hos befintliga företag i länet. En process som givetvis spänner över en längre tidsperiod, men som är viktig för utvecklingen av en relativt ny bransch där Gävle redan nu ligger i front även i ett internationellt perspektiv. Det ska vi ta tillvara, säger länsråd Anna-Lena Österborg, värd för det inledande mötet på Gävle slott.

 

I länet pågår just nu ett brett samarbete mellan företag, högskola och offentlig sektor genom Future Position med temat ” Geo Life Region”. Under våren kommer en ansökan om medel att lämnas till Vinnova inom ramen för deras så kallade VINNVÄXT program med inriktning på internationell spetsforskning. Genom att knyta an till några av de mest framstående forskningsmiljöerna i världen inom Geo Health och Geo Environment, läggs nu en stabil grund för nya innovationer, ny forskning och en uthållig ekonomisk tillväxt till Gävleborg.

slottet johan

Forskarna kommer att vara i Gävle mellan den 24-27 mars och en välkomstmiddag med inledande samtal på Gävle Slott är starten på deras vistelse i staden.