Industriforskningsinstitut 

Vid ett styrelseinternat i veckan gav styrelsen i Future Position X verksamhetschefen Johan P Bång i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag rörande etablering av ett Industriforskningsinstitut.

De första svenska industriforskningsinstituten bildades för över hundra år sedan. Idag finns det sjutton institut indelade i fyra forskningskoncerner. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT, Swerea och Innventia. Samtliga institut är delägda av staten genom Research Institutes of Sweden AB, RISE AB.

Industriforskningsinstituteten spelar en viktig roll i de svenska innovationssystemen. Institutens kärnuppgifter är, att vara noder för spetskompetens, driva strategiska samarbeten med företag, särskilt stödja teknikutveckling för små- och medelstora företag, ansvara för test- och demonstrationsanläggningar, utföra kommersiella utvecklingsuppdrag och att vara en spelare när det gäller och certifiering. Instituten präglas av att samla kompetens på en absolut toppnivå.

– Det ska bli mycket intressant och inspirerande att titta på förutsättningarna för ett industriforskningsinstitut i Gävleregionen, säger Johan P Bång på Future Position X. Vi behöver lyfta kompetensnivån inom Geografisk Informationsteknik och det nya kunskapsområdet GeoHälsa.

Frågor, synpunkter, tips: ole.oldeen@fpx.se 070 924 42 57