Idag släpper Lantmäteriet data fritt 

 

Gävlebaserade Lantmäteriet tar i dag, den första juli 2015, första steget mot frisläppandet av kartor och geografisk information. Nu är det fri tillgång till den digitala översiktskartan och en förenklad höjdmodell. Lantmäteriets mål är att på sikt släppa alla geografiska data fria utan avgifter.

Peter Nylén Peter Nylén

Översiktskartan och den förenklade höjdmodellen används av exempelvis apputvecklare, speltillverkare och andra som behöver aktuella kartunderlag för att utveckla kommersiella tjänster och produkter. För allmänheten finns Lantmäteriets kartor redan för gratis användning i tjänsten Kartsök och ortnamn på myndighetens webbplats.- Vi arbetar aktivt för att öka användningen av grundläggande geografiska data och de data som nu släpps är mycket efterfrågade. Användningsområdena verkar oändliga och kraven på enkel och fri tillgång till aktuell och tillförlitlig kartinformation ökar med antalet nya tjänster som släpps på marknaden. Vår ambition är att framöver stegvis släppa alla geografiska data fria, säger Peter Nylén, enhetschef på Lantmäteriet.

Lantmäteriet släpper även en förenklad höjdmodell med 50 meters upplösning och 2 meters noggrannhet i höjd. Den kan bland annat användas för framställning av enklare 3D-kartor.

Frågor, idéer och synpunkter: ole.oldeen@fpx.se, 070 924 42 57