Grattis till resestipendie inom GIS

Finn Hedefalk, tidigare anställd på FPX/GeoTest  får stipendiet för sin forskning kring att koppla ihop historisk-demografiska data på individnivå med historiskt kartmaterial för att på så sätt kunna utveckla metoder för att analysera och visualisera dessa data. Resultatet blir ny och ökad förståelse för hur geografiska faktorer har påverkat livsförhållanden genom historien och denna kunskap är viktig för en rad ämnesområden som geografi, medicin, epidemiologi, historia och demografi.

Stipendiet skall användas till deltagande på workshopen Longitudinal Analysis of Historical Demograhpic Data, University of Michigan, USA den 22 juli-16 augusti.

Grattis Finn och lycka till önskar vi på Future Position X.

finn2

Finn Hedefalk, GIS-centrum, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys i Lund.

Se nyheten här