Grattis Gästrike Återvinnare

Medlemsföretaget i Future Position X, Gästrike Återvinnare som genomfört en utbildningssatsning för 520 avfallsföretag i Polen har nominerats till årets Specialpris på Swedish Recycling Award 2015. Det delas ut i Göteborg den 25 november. Gästrike Återvinnare har nominerats för sitt arbete med att sprida kunskap inom avfallsområdet i Polen. Specialpriset delas ut till den som förtjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri och satt fokus på svenskt kunnande inom avfallsområdet. Tre finalister har nominerats.