Gör vägen till Kina mindre krokig genom hållbara affärer

Future Position X och Swedish Sustainable Business välkomnar dig som vill lära dig om hur hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) hjälper dig att göra bättre affärer i Kina till en interaktiv halvdags workshop.

sverige kina flagga

Oavsett om det är tillverkning eller försäljning som gör dig intresserad av Kina är det viktigt att tänka till kring hur du gör din affär socialt och miljömässigt hållbar. Fler och fler kinesiska bolag har hållbarhet på agendan och den växande medelklassen har råd och intresse av att ställa högre krav på hållbarhet. Hållbarhet i leverenskedjan försäkrar dig mot risk och ger dig bättre kontroll över kvalitet.

 


Tillsammans kommer vi att beröra frågor som   

Vad menar vi egentligen med CSR och CSR strategier?
Behöver vi en ny uppförandekod om vi ska göra affärer med Kina?
Hur hänger kvalitet och hållbarhet egentligen ihop?
Tänker små företag som gör affärer med Kina på hållbarhet?

Tid: 22 maj 08.30- 12.00

Plats: Future Position X, Nobelvägen 2, Gävle (Teknikparken)

OSA: Senast 20 maj

Anmälan: https://system.anido.se/eventsignup.php?ev_id=390&c=1

……………………………………………………………………………………………………………

Program
09.00-09:15
 

Välkomna, Johan P Bång, Verksamhetschef Future Position X

09.15- 09.45   
Vad är egentligen hållbarhet & CSR?
Hanna Elving, Swedish Sustainable Business (Business Sweden)

hanna-elving
09.45 – 10.15

Vad är korruption och vad är kulturskillnad? Hållbarhetsperspektiv på affärer i Kina.
Hanna Elving, Swedish Sustainable Business (Business Sweden)

PAUS

10.30 – 11.00
Om mutor och korruption från sitt arbete i Kina som Chief Local Compliance Officer.

Helene Gunnarsson, Sandvik.

HeleneGunnarson
10.30 – 11.30
Så gör du fler hållbara exportaffärer med Kina.
Karin Wessman, EKN.

 Karin Wessman EKN
11.30 – 12.00
  Frågor och diskussion

12.00 – 13:00    Avslutande lunch på Teknikparken

Mer om Swedish Sustainable Business, China

Swedish Sustainable Business i Kina (SSB) är ett projekt som drivs av Business Sweden med syfte att höja medvetenheten om hållbarhetsfrågor hos svenska företag som gör affärer i Kina. SSB genomför workshops, rundabordssamtal och möten kring CSR, miljö, hållbar finansiering och leverantörskedjan. SSB erbjuder en plattform för kunskapsutbyte inom hållbart företagande. Programmet finansieras av EKN, och fyra svenska regioner (Regionförbundet i Kalmar, Regionförbundet Gävleborg, Länsstyrelsen i Östergötland och Länsstyrelsen i Kronobergs län).

Regiongavleborg          logo Business Sweden