GIS-ingenjör sökes

 GIS-ingenjör sökes 

Gävle Energi söker en GIS-ingenjör till avdelningen Geografisk Informationsservice för att stärka och förbättra bolagets GIS-tjänster/produkter. Mer i detalj innebär det att ingenjören ska följa GIS-utvecklingen, initiera förbättringar och utveckla utnyttjandet av. Underhåll och kvalitetssäkring av databaser, konfigurering av webb-baserade GIS-tjänster och kontinuerligt samarbeta med IT-avdelningen ingår också.

Se annonsen