GIS gör regionens politiker positiva

Den 23 april hade Kommunfullmäktiges ledamöter en heldag i ämnet Geografisk Informationsteknik.
Programmet för dagen var fullspäckat med presentationer av såväl Lantmäteriet, Högskolan i Gävle, Cluster Stories från Future Position X samt företagsbesök på Geomatikk och Esri Sverige/S-Group Holding.

Deltagarna kändes väldigt engagerade och nyfikna frågor mötte föreläsarna. Vi hoppas att dagen gav ledamöterna en positiv och hoppfull bild över vår regions kompetens inom GIS och att det satsas ännu mer på det i framtiden för att främja utvecklingen av såväl nyetableringar som för redan etablerade företag i regionen.