Geo Sports – Analyserar idrottarens prestationer och skapar ny information för utveckling av morgondagens friskvård.

Future Position X’s Geo Sports ansökan, med projekttitel enligt ovan, får nu stöd från VINNOVA:

”Ansökan har en stark ansats inom ett område med stor potential men där det också är med ett högt internationellt tempo och konkurrens”, motiverar VINNOVA i beskedet om att Geo Sports får 500 000kr för idéutveckling och konstellationsbyggande inom Initiering inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Beskedet kom under förmiddagen den 15 maj till Future Position X och projektledaren Bengt Julin.

”Jag känner stor glädje över att nu kunna öka tempot i det pågående arbetet med Geo Sports och samtidigt lyfta det till en högre nivå” – kommenterar Bengt Julin beskedet.

fotbollspelare catapult utr.Projektsammanfattning och definition av begreppet Geo Sports

Elitidrotten idag ställer mycket höga krav på den enskilde idrottaren och på de personer som finns runt elitidrottaren – som tränare/coach, fysiolog, massör, lagledare och läkare.

Mätning av elitidrottare har huvudsakligen utförts i laboratorier, med användning av gymutrustning – vilket gett stor kunskap om elitidrottares krav. Men, eftersom idrottaren inte varit i sin naturliga miljö så har inte den fysiska belastningen och intensiteten varit exakt lika som i själva tävlingssituationen.

För att skapa bättre förutsättningar att förbättra individens eller lagets prestationsförmågan så måste den mätas, exakt och rutinmässigt och i idrottarens verkliga miljö. Tack vare den tekniska utvecklingen inom IT och positionering – både utomhus och inomhus har det nu blivit möjligt att göra dessa mätningar i idrottarens verkliga miljö och under verkliga förhållanden, kontinuerligt och i realtid.

Detta gör i sin tur det möjligt att på ett bättre sätt kunna:

* individanpassa träningsprogrammen

* periodisera träningen både på individ- och lagnivå

* nå bättre resultat när och samtidigt minska risken för skador – framförallt överbelastningsskador

Med bättre kunskap och mer exakta och objektiva mätdata skapas också bättre förutsättningar för att planera för och genomföra rehabilitering av idrottare som skadats – till nytta för både den enskilde idrottaren och, i det fall det handlar om en lagidrott – till nytta för hela laget.

Projektet syftar till att utveckla nya produkter och tjänster utifrån dessa nya möjligheter och i nära samarbete med svensk elitidrott och tillgänglig kunskap inom internationell forskning.

Detta i sin tur betyder att projektet kommer att ha både nationella och internationella intressenter.

Kontakta gärna Bengt Julin för mer information bengt.julin@fpx.se