Geo Life Region Lab 

Den 7-11 september följer den första aktiviteten som kan betecknas  som ”verkstad” efter årets Round Table Meeting i början av maj.

Då möts nära ett tiotal av forskarna för att gemensamt arbeta fram en plattform för insamling, strukturering, bearbetning, analys och exponering av data. Den specialdesignade plattformen kommer att följa igenom hela Geo Life-programmet och dess studier, tester och forskning. Med plattformen på plats planeras ett första forskningsprojekt med personburna mobila sensorer som ska mäta luftföroreningar i tätort.

Arbetet  i Geo Life Region Lab koordineras av Prem Sundaram.

Frågor, tips, synpunkter: Kontakta gärna ole.oldeen@fpx.se, 070 924 42 57