Gävleföretag öppnar 40 kontor i olika delar av världen.

Klusterorganisationen Future Position X är med som grundare till ett världsomspännande samarbete vid namn Business Roaming Agreement som öppnar upp utländska marknader åt Gävleföretag samt ger internationella bolag en startplats när de vill komma hit och etablera sig.

Avtal

Under fredagens möte i Östersjöprojektet BSR-Stars träffades representanter från klusterorganisationer för att diskutera gemensamma samarbeten och för att vid slutet av dagen ratificera ett samarbetsavtal. Tack vare ett mångårigt samarbete mellan FPX och Cluster 55˚ i södra Sverige och en rad internationella aktörer sjösätts idag ett verktyg för bolag som behöver stöd i sitt internationaliseringsarbete.
En lång rad organisationer kommer under de närmsta veckorna att skriva under business roaming avtalet som skapar ett internationellt nätverk av innovationsarenor. Rent praktiskt innebär det att medlemsföretagen från Future Position X i Gävle kan få tillgång till evenemang, mötesplatser och kontor på platser runt om i världen som exempelvis München, San Francisco, London, Hongkong, där systerorganisationerna tar emot varandras företag.

–  I vår roll som språkrör för Gävle och ICT-företagen i regionen så ser vi det som ett bra verktyg både för inresande och utresande företag i regionen som samtidigt synliggör hur våra internationella nätverk sträcker sig, berättar Johan P Bång.

Avtalet bygger på ömsesidigt samförstånd där alla parter solidariskt hjälper varandra för att mjukstarta det besökande företagets plats i den marknaden. En viktig del är att den mottagande organisationen bistår i kunskap om affärskultur något som av erfarenhet är en extremt viktig faktor när man gör internationella affärer.

– Logiken är ganska enkel och bygger på klassisk solidaritet, säger Philip Stankovski Cluster 55˚.

Från myndighetsidan regionalt och internationellt ser man positivt på initiativet.

– Jag tycker att detta är en väldigt intressant modell som säkerligen kommer att gynna IT och teknik-företagen i länet. Det är säkert något som skulle kunna tillämpas även i andra branscher som är viktiga för regionen. Allting som är ett stöd i att locka hit och underlätta för internationella företag att etablera sig tycker vi också är rätt prioriterat av FPX, säger Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborg.

Detta är att ses som en pusselbit i det arbete som de olika regionala aktörerna i regionen tillsammans bidrar för att skapa.

– Vi ser det som ett verktyg för att små och medelstora företag från regionen snabbt kan komma ut på den internationella marknaden, berättar Johan P Bång, Future Position X.

Modellen är skapad för att snabbt komma åt affärskontakter för företag utan att skapa en stor administrativ process som kostar mycket offentliga medel.

– Det är ganska kostsamt för olika organisationer runt om i världen att bygga upp egna kontaktnät runt om i världen. Det är lättare att dela på de man redan har, säger Philip Stankovski, Cluster 55˚.

Grunden att det från start kommer att finnas många noder i nätverket kring Östersjön är tätt kopplat till den nationella östersjöagendan som Vinnova leder.

– Projektet har som syfte att formera starka allianser mellan klusteraktörer i östersjöområdet med målet att skapa en gemensam marknad i östersjöregionen som en del i EU:s strategi att skapa globalt konkurrenskraftiga makroregioner, säger Karin Nygård Skalman, Vinnova.