Friheten att vara utomhus – inte en självklarhet för alla

Idag hade vi ett uppföljningsmöte med Landräddningen, chefer från Omvårdnad Gävle och representanter från pensionärsföreningar. Intresset var väldigt stort och frågorna och diskussionerna om appens möjligheter var många.

Landräddningen är en nationell heltäckande larm- och stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas. De förmedlar ideellt stöd på plats och målsättningen är ett tryggt och aktivt liv för alla. Idén kommer från Henrik Essunger som själv har erfarenhet av anhöriga i behov av ökad tillsyn på grund av demens och som fått begränsade möjligheter att vara utomhus och röra på sig i rädsla av att gå vilse. Den här applikationen kan vara ett komplement till  larm i hemmet och larm till blåljusfunktionerna.

Kontakta gärna Emelie Hildebrand för mer information.