Future Position X värd för U-Test i Horizon 2020 

Den 27-28 maj samlas de medverkande parterna i projektet U-Test i Gävle. U-test ingår i EU;s ramprogram Horizon 2020.

Cyber-Physical Systems (CPSS) används alltmer i verksamhetskritiska områden som tex. hälso- och sjukvård, hanteringssystem för farligt gods mm. Systemen måste vara tillförlitliga, robusta, säkra och osäkerheter ska identifieras och beräknas. Sammantaget handlar det alltså om systems pålitlighet.
I projektet U-test ska nu forskare, industri och intressebärare arbeta tillsammans för att inom hälso- och sjukvårdssektorn öka förmågan att validera CPSS. En väg att uppnå detta är genom systematiska och automatiserade tester såsom Modellbaserad testning (MBT).

Aktörer i projektet är Future Position X, ULMA hanteringssystem, Spanien, Fraunhofer FOKUS, Tyskland, Smartesting, Frankrike, Nordic Medtest, Sverige samt Oslo Medtech som leder projektet.

Mejla Roland Norgren för mer info.