FPX möte med Räddningstjänsten

FPX möte med Räddningstjänsten i Häksingland. Avstämning RALF.