FPX lyfts fram som framgångsexempel av Landstingsdirektören

Foto från regiongavleborg.se

nyhet_svante region gävleborg 121213
På Region Gävleborgs hemsida publicerades idag en intervju med Landstingsdirektören Svante Lönnbark där han berättar om regionbildningen och den nya tjänstemannaorganisationen. Lönnbark ser positivt på den framtida utvecklingspotentialen i regionen men ser ett behov av att samarbeta såväl inom regionen som tillsammans med andra för att lyckas. När det gäller innovation och utveckling lyfter Landstingsdirektören fram Future Position X som ett framgångsexempel,

– Vi har innovationsdrivna, framgångsrika verksamheter här, exempelvis Future Position X, som kan bidra till utveckling av våra olika näringar. Kanske måste vi också fråga oss vad vi är för ena som lever här för att bli ännu tydligare utåt med vad vi är bra på och vad vi kan erbjuda.

Läs hela intervjun från Region Gävleborg här