FPX inledde stor öppningsceremoni på Film och TV Expo i Kina

Johan P Bång, verksamhetschef på Future Position X, var inbjuden att delta i öppningsceremonin av den fjärde Film och Tv expon i Södra Kina lördagen den 24 maj.
– Att förstå det snabbt expanderande och innovativa medielandskapet i Kina är en förutsättning för att lyckas med en etablering på den Kinesiska marknaden oavsett om man arbetar med bussines to bussines eller konsumentprodukter, säger Johan P Bång.

Johan P Bång Film and TV industry Expostion.jpg 2

I samband med öppningen invigdes samarbetet mellan HOTCHN och Future Position X. Sedan två år finns ett samverkansavtal som nu lett fram till ett närmare samarbete runt utveckling av nya transmediatjänster, Image och PR-stöd till våra klusterföretag vid etablering på den kinesiska marknaden. Det första innovationsprojektet inom transmedia startades med en workshop i samband med deltagandet på expon och kommer att följas upp vid ett återbesök i Gävle i Augusti.