Första Friskpiloten är igång

Idag den 19 mars, gick startskottet för den första friskpiloten med syfte att titta på miljöns och platsens påverkan på den enskilde individens hälsa. Ville Aaltonen, elitspelare i Bollnäs Bandy är den första friskpiloten som får sitt blod analyserat av forskare på Karolinska Institutet (KI). Idag kl 11:00 kavlade han upp tröjärmen på Gävle sjukhus för att ta de första blodproverna till blodanalysen. Blodproverna levererades sedan inom loppet av två timmar till KI för analys. Denna procedur kommer att upprepas en gång i månaden under ett års tid för att se huruvida cellerna förändras på kort sikt och lång sikt, i förhållande till den geografiska platsen och miljön som Ville lever och verkar i.

Staffan Gullsby intervjuas av TV4

– Regionalt är vi väldigt duktiga på GIS (geografiskt informationssystem) men det här kunskaps- och hälsoområdet har vi hittills inte kombinerat i någon större utsträckning. Med Geo-Life Region ser jag att vi kan hämta in ny kunskap inom GIS och hälsa som  gynnar såväl forskningens utveckling som utvecklingen av nya innovationer, och på sikt regionens utveckling och landstingets verksamhet, säger Staffan Gullsby, utvecklingsdirektör i Landstinget Gävleborg.

Friskpilot-projektet leds av klusterorganisationen inom geografisk information, Future Position X i Gävle tillsammans med Landstinget i Gävleborg, Karolinska Institutet och Bollnäs Bandy. Samarbetet är en del av det tioåriga programmet Geo-Life Region och delprojektet Geo Sports Center som finansieras bland annat av Vinnova och Region Gävleborg för att genom forskning och utveckling skapa nya innovationer inom hälsa och geografisk information.

Ville Aaltonen intervjuas

 

– Detta är starten på våra Friskpiloter inom Geo-Life Region programmet och under tio års tid ska vi ha haft 1000 friskpiloter för att skapa nya innovationer inom GIS och Hälsa. Just nu tar vi emot intresseanmälningar från allmänheten  som vill vara med och lämna olika typer av information som Frisk-pilot. Vad de 1000 piloterna lämnar för information kommer vara väldigt olika beroende på vad forskare på Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet samt våra internationella forskningsledare önskar forska vidare om, berättar Emelie Hildebrand, Marknadschef på Future Position X.

Läs mer om projektet i media

Ljusnan

Webb TV Ljusnan

P4 Gävleborg