Ceremoni och middag med Dezhous Borgmästare

Förbereder oss för ceremoni och middag med Dezhous Borgmästare Madame Wu.
//EH