Följ oss på Gävles Instagram-konto

Den här veckan kommer Emelie Hildebrand ansvara för Gävles Instagramkonto, #gavlestad.

Följ oss gärna och se glimtar från vår arbetsvardag och få exempel på hur man kan använda geografisk informationsteknik i olika verksamheter samt i våra olika projekt. Här finns mer information:
http://www.gavle.se/instagram

Em till instagram