Fiberdata förbättrar lönsamheten

 

Ett av medlemsföretagen i Future Position X, Fiberdata AB har kommit med sin bokslutskommuniké för 2014 som visar på förbättrad lönsamhet jämfört med 2013. Företaget pekar också på fortsatt tillväxt i antalet anslutna stadsnät och slutkunder.    Till Fiberdata