Europeiska klusterledare på studiebesök

Under två dagar har vi haft klusterledare inom sportbranschen på besök hos oss. De var framförallt ute efter att se hur vi arbetar med internationaliseringsprocesser och hur våra klustermedlemmar upplever att de får hjälp och stöd. Många bra diskussioner gjorde att tiden som vanligt kändes alltför kort. Vi kommer dock att ha fortsatt kontakt med dessa kluster då vi såg flera möjligheter till såväl kunskapsutbyten som till konkreta idéer inom Geo-Life Region programmet.