Enterprise Europe Networks

Enterprise Europe Networks gästade Future Position X torsdagen den 7 maj.

Det var Tillväxtverket som bjudit in till en dialog med berörda aktörer i Dalarna och Gävleborg. Tillväxtverket informerade bland annat om ramprogrammet COSME och finansieringsinstrument och hur Enterprise Europe Network (EEN) är en del av detta program. Diskussion fördes också om hur Dalarna och Gävleborg kan samarbete i framtiden i olika internationaliseringsprojekt och dra nytta av de resurser som finns i EEN.

EEN:s viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt. Vid mötet i Gävle medverkade representanter från Tillväxtverket, EEN, Region Dalarna, Region Gävle, Gävle kommun, Stiftelsen Teknikdalen, Mellansvenska Handelskamrarna Dalarna och Gävleborg och Future Position X.