Energiewende och GIS

Future Position X deltog i en delegationsresa till Belin den gångna veckan för att studera tyskarnas arbete med att ställa om (Energiewende) energiproduktion och effektivisera med anledning av de klimatmål som satts upp, och att hela kärnkraftsparken ska vara avstängd 2022. Regeringens mål är att år 2050 ska 80% av elenergin vara förnybar och elkonsumtionen minska med minst 10% till 2020. En stor utmaning är det nationella elnätet som är anpassat för eltransport från ett antal stora producenter. När produktionen nu ställs om så kommer det finnas hundratusentals elproducenter runt om i Tyskland och det uppstår kapacitets- och logistikproblem som måste lösas. Här kommer GIS att spela stor roll och vakna aktörer har en väntande marknad när den industrialiserade världen ställer om energiproduktion och distribution.

Läs Berlinrapport

Frågor, svar, synpunkter ole.oldeen@fpx.se, 070 924 42 57