• Europas mest prisbelönta kluster

    Future Position X välkomnar Dig med i Europas ledande kluster inom geografisk information. Vi har ett omfattande internationellt nätverk och kopplar samman forskning med näringsliv.

    -För nya och ibland oväntade affärsmöjligheter-

FUTURE POSITION X

Future Position X is the leading European cluster organization within geographical information.
The association operates research and innovation projects as well as helps companies and organizations to reach new markets.

Read more about our four different areas below, and feel free to contact us for further information.


Geo Life Region

Geo Life Region

Ett tioårigt innovations- och forskningsprogram inom geografisk information och hälsa. Vi vill göra Gävleregionen till ett internationellt centrum för forskning och utveckling inom det nya kunskapsområdet Geo Hälsa.

Innovationsprocessen

Innovationsprocessen

Med det goda värdskapet står våra dörrar öppna för kreativa möten mellan idébärare, näringsliv, akademi och myndigheter. Med olika innovationsprocesser stöttar och utvecklar vi de idéer som skapas när människor från olika kulturer, skiftande erfarenheter och kompetenser möts.

Forskning och Utveckling

Forskning och Utveckling

Vi startar och driver nationella och internationella forskningsprojekt. Vi arbetar gränsöverskridande mellan olika forskningsdiscipliner och länkar akademi med näringsliv. För att bygga ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum välkomnar vi nya forskningsidéer.

Internationalisering

Internationalisering

Med vårt världsomspännande kontaktnät hjälper vi små och medelstora företag att nå ut på nya marknader och inleda internationella affärer. Vi inspirerar också internationella företag att etablera sig i Gävle och ytterligare stärka GIS-miljön i regionen.

 

Geo Life Startup Platform

Har du en idé som du vill utveckla?

Det här är en signal till dig som är idérik, smart, innovativ, drabbad, arbetar inom hälso- och sjukvård eller bara vill ta chansen att utveckla något nytt.

Vi erbjuder en gratis plattform för utveckling och av idéer som bär mot bättre folkhälsa och ökat välmående.

Läs mer här

TRIIP

Ett projekt för unga och innovativa företag som vill ut på internationell marknad.

I TRIIP tar vi fram och bygger modeller för att hjälpa till med internationalisering, så att nya och innovativa företag ska bli konkurrenskraftiga på internationell marknad.

För att lyckas krävs det inte bara mod och uthållighet utan också att du har rätt verktyg.

Vi hjälper dig att paketera din produkt på ett konkurrenskraftigt sätt.

Läs mer här

 

Utmärkelser

Cluster Management Excellence Gold 2016

Cluster Management Excellence Gold 2012

VINNVÄXT

Geospatial World Leadership Award

European Cluster Manager of the year

Årets marknads- förare