En julhälsning

Vill du vara med och utveckla Europas GIS-huvudstad?

Snart lägger sig julmyset och vi väntar med spänning på tomtens steg… Inför kommande helger skickar jag med några tankar om den karta som vi ritar för vår framtida utveckling. Ta dessa med er under granen och fundera över hur ni kan delta, bidra eller påverka processen.

Geografisk IT blir allt lättare att använda och tar en allt större plats i människors vardag. Det hjälper företag och organisationer att bättre förstå sin verksamhet, minska sin miljöbelastning samt öka innovationsförmågan och effektiviteten. Gävleregionen har under de 15 senaste åren utvecklats till ett centrum för Geografisk IT industri och betraktas i dag som ett ledande Europeiskt centrum.

Nu har vi möjlighet att tillsammans skapa ytterligare engagemang och resurser för att stärka vår innovationsmiljö.  Det är här i Gävleregionen som de nya innovationerna baserade på Geografisk IT för att skapa morgondagens smarta samhälle skall utvecklas.

  • Vi kommer att satsa på forskning och kunskapsutveckling inom nya tillämpningar av Geografisk IT och spatial data.
  • Vi kommer att vidareutveckla vårt innovationssystem för att kunna stödja fler entreprenörer och helt nya typer av innovationsprocesser.
  • Vi kommer att snabba upp utbyggnaden av våra internationella nätverk och skapa fler noder ute i världen för att stärka vår innovationskraft och bryggan ut i världen för våra entreprenörer.
  • Vi kommer att fokusera på området GEO Health och tillämpningar inom folkhälsa och samhällsutveckling.

För att kunna göra detta kommer vi att driva teknikutveckling och innovation inom området ”Internet of Things” för att utveckla nya typer av GEO enabled devices som kan skapa ny information om hur vi människor lever, mår och verkar i samhället. Detta kommer sammantaget att ställa nya krav på vår förmåga att hantera och analysera stora datamängder.Vår vision är att Gävleregionen kommer vara den plats i världen man besöker för att få uppleva hur en smart stad är uppbyggd och utvecklas. Där man på plats får inspiration och kunskap om hur man bygger morgondagens hållbara stad, där människans hälsa och livskvalité utvecklas i samklang med samhället och näringslivet. GEO Health kommer att förändra vårt samhälle och skapa mer innovativa företag, effektivare samhällsförvaltning och en hållbarare livsmiljö.

Vår första milstolpe i detta arbete är att ta fram en strategi och handlingsplan som även kommer att lämnas in till Vinnova i april 2013. Detta kan skapa ytterligare resurser för att vi snabbare skall kunna förverkliga vår vision och för att utveckla regionen till en innovationsmiljö i världsklass. Detta arbete och denna satsning ska vi göra tillsammans med alla berörda aktörer inom näringsliv, universitet/högskola/forskningsinstitut och politik och offentlig sektor.

Det är nu vi kan göra det tillsammans. Vi hoppas att Du vill vara med!

Hör gärna v dig till mig eller någon av oss på Future Position X om du har tankar eller idéer om detta.

Under tiden önskar jag med personal Er en riktigt God Jul!
johan
 Johan P Bång
Föreståndare Future Position X

johanpb@fpx.se