En heldag om testmetoder och datakvalitet inom vården

Vi har tidigare berättat om projektet mellan Compare Testlab, NordicMedTest, (Landstinget i Värmland är ansvarig), Karlstads Universitet och FPX/GeoTest samt de privata testaktörerna Know-IT och Qtema.

Igår träffades de olika aktörerna på Future Position X för att prata om möjligheterna att gemensamt bygga en användbarhetstest för Vård-IT sektorn. Målet med workshopen var att få accept för en idé till test som Compare och FPX har jobbat fram och få övriga deltagare att se möjligheter med ett samarbete inom Vård-IT och NordicMedTest.

–          I presentationerna fick vi bl a veta att 20% av de felbehandlingar som görs beror på brister  i IT-systemen, många dör av de vårdskador som blir följden. Erfarenheter från utveckling och validering av testmetod för datakvalitet har visat att det inte är ovanligt med 40-50% fel i de databaser som testats, förklarar Solgerd Tanzilli, från FPX/GeoTest och fortsätter,

–          Det finns alltså ett stort behov av att titta på användbarhetsfrågor kopplat till bland annat informationssäkerhet, standard och gemensamma strukturer och processer.

Ett första steg blir nu att göra en plan för ett lokalt/regionalt användbarhetstest för ett testobjekt för vårdsystem inom NMT och Landstinget i Värmland. På nationell nivå kan inspiration hämtas från ett standardiseringsarbete kring geodata i Europa (Inspire[1]) som just nu implementeras i EU-länderna, för att möta krav på harmoniserat utbyte av information mellan EU-länderna.

12 juni 2013 GeoTest workshop


[1] Infrastruktur för spatiala data i Europa