Cross-innovation och Open innovation

Dr Ellen Enkel om Cross-innovation och Open innovation