Det öppna digitala klotet

Australian and New Zealand Cooperative Research Centre for Spatial Information, CRCSI – har publicerat en mycket intressant sammanställning av de digitala 3D-plattformar av jordklotet som ”planeten” just nu kan erbjuda. Rapporten lyfter fram sexton olika plattformar och tjugoen tillhörande visualiseringsverktyg.

År 2006 bildades International Society for Digital Earth i spåren av en vision som 1998 lyftes fram av Al Gore. Han ville se en digital öppen 3D-plattform av hela planeten som skulle stå till bland annat forskningens tjänst. Rapporten som du kan ladda ned här är ett led i arbetet för att få nå fram till den ursprungliga versionen med en öppen lösning till gagn för människan och klimatet.

 Globe review paper

Frågor, synpunkter, tips: ole.oldeen@fpx.se  070-924 42 57