Destination Gävle

På möte i Guldbaren på Läkerolarena och lyssnar till hur varumärket Gävle uppfattas. Maria Nässert presenterar för ett 50 tal företagare från regionen.

20121121-131444.jpg