Conference: GIS & Health 2014

I vår arrangerar ULI Geoforum and Geoforum Denmark en konferens inom GIS och Hälsa i Lund. Konferensen har tidigare arrangerats i Köpenhamn men tas nu över vattnet och in på svensk mark. Future Position X sitter med i programrådet då vi ser en klockren koppling till vårt VINNVÄXT program Geo-Life Region. Vi hoppas på intressanta och nydanande presentationer om hur man kan tillämpa GIS inom olika hälsoområden. Om inte annat går det såklart att anmäla sig som deltagare och få lyssna till alla presentationer.

Call for abstract är öppen till den 31 januari och ska vara på engelska, skicka in ditt bidrag här

Datum: May 13-14, 2014
Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund, Sweden. Map

Kort information från hemsidan:

Conference Objectives:

  • to provide an open and participatory forum for advancing the effective use of geographic information technologies across the domains of public health
  • to encourage the exchange of experience and information on successful examples of GIS use in support of health
  • to facilitate networking among Nordic researchers and practitioners within GIS and health

Välkommen att höra av dig till Emelie Hildebrand vid frågor om konferensen.

Äpple sensor