Civil- och bostadsminister Stefan Attefall knyter relationsband mellan Gävle och Wuhan

Under onsdagseftermiddagen välkomnade civil- och bostadsminister Stefan Attefall Kinas största GIS-företag, GeoStar, till Gävle och Gävleborg i samband med företagets invigning av sitt europahuvudkontor på Teknikparken. Gävleregionen har under flera år fokuserat på att öka samarbetet och kunskapsutbytet med den kinesiska marknaden inom forskning, näringsliv och offentlig sektor och etableringen av GeoStar är ett resultat av det arbetet.

– Sverige har en lång tradition av att tillämpa geografisk information och att mäta in och samla data. Denna satsning har utmärkt sig särskilt i Gävle och i Gävleborgs län tack vare sitt nära samarbete mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och forskning, Säger Stefan Attefall under sitt tal för ett 70-tal personer på Teknikparken.

Tillsammans med ordförande för GIS-klustret Future Position X , Ingrid Hedin Amrén, Mr JIA Yaobin, the Executive Vice Mayor of Wuhan och LIU Yifu, President of GeoStar, knöt bostadsministern vänskapens band som en symbol för såväl ländernas som städernas framtida samarbete och utbyte när det gäller nya innovationer och tillämpningsområden inom geografisk information.

– Det nära samarbetet har gjort Gävleborg till ett världsledande center för geografisk information vilket även bevisades när regionen fick utmärkelsen ”Geospatial Leadership Award 2013” i Geneve i våras, fortsätter Stefan Attefall.

Attefall ser särskilt nyttan av GIS för att effektivisera planeringen av bostadsbyggandet men i sitt tal delgav han sig även av andra intresseområden som Geo sports och Geo hälsa där det finns stora utvecklingsområden för att förebygga ohälsa och idrottsskador.

– Vi känner oss stolta över att många års arbete för att skapa nya relationer, samarbeten och affärsmöjligheter på den kinesiska marknaden nu bär frukt i form av nya företagsetableringar och framtida arbetstillfällen i vår region, avslutar Ingrid Hedin Amrén, ordförande Future Position X.