Upphandling inom PR och kommunikation

Vi upphandlar PR- och kommunikationstjänster inom strategiska varumärkesfrågor.

Uppdraget riktar sig mot internationell marknad och innefattar:

 • PR & Kommunikationstjänster
  • Strategisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Taktisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Budskap marknadsföringsstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Grafisk profil
  • Marknadsföringsmaterial innefattande idé, textproduktion, media och formgivning samt första tryck.
 • Strategisk varumärkeshantering
  • Strategisk planering och genomförande

 

Välkommen med ditt anbud via Visma TendSign

Vid frågor kontakta gärna kamilla.fredberg@fpx.se

Torsdagstriipen går live

Idag gläntar vi på dörren till TRIIP-gänget. Vi finner ett tiotal mikroföretagare på Workshop 1 i våra lokaler, nyfiket lyssnande till förmiddagens introduktion.

Dagens tema är varumärke, marknadssegmentering och produktpaketering med fokus på internationalisering. Erfarna talare från Baringo och Chamber Trade Sweden ger inspiration och ny kunskap.

 

TRIIP hjälper mikroföretag att komma ut på den globala marknaden. Genom workshops, personlig coaching och resor förbereder sig bolagen för nya marknader.

Hela processen utvärderas och utvecklas under projektets gång tillsammans med samarbetspartners som Movexum, Dalarna Science Park och European Enterprise Network. Slutprodukten blir en hållbar modell anpassad till mikroföretagens internationaliseringsarbete.

 

Kontakta gärna Fredrik Larsson för mer information.

fredrik.larsson@fpx.se

100 000

Stort Grattis Gävle hälsar Future Position X.
Idag den 28 mars 2017 passerade Gävle kommun 100 000 invånare.
Nu siktar vi mot 120 000 år 2030……typ

 

 

Hållbara affärsrelationer

Högskolan i Gävle drar igång Forskningsprojektet Hållbara Affärsrelationer för regional affärsutveckling. Projektet omfattar totalt 14 miljoner och ska pågå i tre år. Ett seminarium genomfördes den 14 februari då projektet planerades. För projektets genomförande krävs medverkan från en lång rad företag därför var Triple Steelex, Handelskammaren, Fibre Optic Valley och Future Position X inbjudna för att diskutera former för samverkan. Satsningen består av tre delprojekt.

* Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
* Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs
* Redovisning av hållbarhetsindikatorer

RTM – Round Table Meeting igen

Future Position X internationella forskargruppering har samlats för femte gången. Denna gång i samband med Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, 23-25 januari. Punkter som diskuterats i två dagar var bla:
Hur ska RTM:s funktion tydliggöras för att passa in i och stötta HiG:s intentioner?
Förslag till tre tematiska forskningsprojekt som konkreta insatser för att inleda bygget av en ny forskningsmiljö.
Vilka ytterligare aktörer är tänkbara för att göra det nya kunskapsområdet GeoHälsa till en viktig motor i det regionala innovationssystemet i Gävleborg?
Vilken roll ska RTM spela framöver?

Bilden, Clive Sabel, Professor in Environmental Geography, Department of Environmental Science, Aarhus University, Denmark

GeoHälsa kryddar indisk världskonferens.

Future Position X och Högskolan i Gävle arrangerar tillsammans en heldag inom området GeoHälsa på Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, den 23-25 januari.

Hur kan vår hälsa och välbefinnande förbättras med ny teknik? Kan vi förebygga sjukdom genom att tillgängliggöra geodata för forskare och entreprenörer?

Det här är frågeställningar som diskuteras under konferensen den tre dagar långa konferensen.  Föreläsningar och paneldiskussioner varvas med avslappnade lunchsamtal för internationella experter och forskningsledare för att se hur ny teknik, öppna geodata och datahantering ska ge ökad hälsa och välmående.

 

– Det är mycket motiverande och positivt att se det stora intresset för GeoHälsa i denna väletablerade miljö. Vi ser att det finns oändlig mängd möjligheter för forskning och innovation inom GeoHälsa, säger Anna Fjällström Verksamhetschef på Future Position X.

Runt 3000 personer besöker konferensen Geospatial World Forum som genomförs för tionde året i rad. Har ni frågor kring GeoHälsa eller konferensen är ni välkomna att höra av er till info@fpx.se

 

 

Kartografiska återigen, 8 nov

Åter igen fick Future Position X hälsanära 30 personer från Kartografiska Sällskapet i Gävle välkommet till en presentationskväll. Förra gången var november 2015. Som ny chef för Future Position X berättade Anna Fjällström om den planerade verksamheten de kommande åren. Märit Walfridsson berättade om senaste nytt från Samhällsbyggnad/GIS, Högskolan och Douglas Howie lyfte fram det senaste från datavetenskapen, Högskolan i Gävle.
Lennart Sjögren presenterade bla. en studie av GIS-branschen som ULI genomfört.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu rullarTRIIP ut

TRIIP är internationaliseringsprojektet som vänder sig till företag, innovatörer och entreprenörer med idéer, produkter eller tjänster med potential att utvecklas och etableras internationellt. Just nu omfattar projektet ca. femton företag, några är inne i projektet, andra är på väg in och andra är på väg att genomföra sin första resa i projektet. Identifierade marknader är Kina, Indien, Asean och Tyskland dit resorna i första hand  är  planerade.
TRIIP drivs av Future Position X i samverkan med bla. Movexum, Region Gävleborg och EEN, huvudsaklig finansiär är Tillväxtverket.

 

Klart med ny VD på Movexum

Movexum AB, den regionala inkubatorn ägd av Region Gävleborg har anställt Ulrika Malmkvist som ny VD.

Hon kommer närmast från Sandvikens kommun och Sandbacka Park som hon varit med och utvecklat sedan starten för 17 år sedan. Ulrika lämnar en befattning som utvecklingschef på Sandbacka Park Utveckling.

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med ett kompetent och engagerat team vidareutveckla Movexums verksamhet. Och nu finns ett förankrat långsiktigt ägande på plats med en tydlig målsättning att placera Movexum bland Sveriges främsta inkubatorer.

 Ulrika Malmkvist är ekonomiingenjör i botten med erfarenhet av projektledning och affärsutveckling från näringslivet. Med 20 års erfarenhet av ledande roller i det sk. innovationssystemet har hon samlat ihop en djup kunskap och ett brett nätverk I samarbetet mellan samhälle, akademi och näringsliv. Ulrika har dessutom erfarenheter av internationella kontakter.

ulrika-finditwebb

– Movexum är en otroligt viktig verksamhet, en positiv kraft, som ska göra skillnad. Att utifrån människors och företags innovativa idéer, erbjuda processer och kompetens som stödjer resan från idé till växande företag är ett spännande uppdrag. Det jag vill bidra med är min förmåga att driva utvecklingsprocesser och mitt stora kontaktnät, säger Ulrika.

 Håkan Kingstedt är ordförande i Movexum AB och den som lett rekryteringsprocessen sedan i somras.

– Vi är mycket nöjda och glada över att kunna knyta Ulrika till oss för att leda den operativa verksamheten i Movexum. Hon kommer med sin erfarenhet från nätverk inom innovationssystemet kunna leda och utveckla Movexum till en ny nivå. Vi räknar med att under våren öka genomflödet av idéer i inkubatormiljön och därigenom stärka bidraget till nya jobb i länet.

Ulrika Malmkvist beräknas tillträda i februari 2017.

 

 

 

Plusgymnasiet gästade

Ett tiotal elever från Plusgymnasiet i Gävle gästade Future Position X den 13 oktober. Samtliga elever som går i årskurs tre är engagerade i Ung Företagsamhet, så det blev en hel del “stop” i föreningspresentationen kring resonemang om innovationer och entreprenörskap.

img_2309

Inför kommande omgång av Ung Företagsamhet, start hösten 2017 kommer Future Position X vara med och inspirera årets årskurs två till att utveckla en företagsidéer inom sektorn Geografisk Informationsteknik. Detta kommer att ske våren 2017.