Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Idag startar en unik forskningsstudie i Gävle. Studien sträcker sig över sju månader och omfattar patienter med sjukdomen KOL. Studien undersöker hur luftkvaliteten på de geografiska platser patienten befinner sig påverkar patienternas hälsa. Under perioden kommer sensorer samla in data om luftkvaliteten i Gävle i syfte att användas i studien. Informationen från studien visualiseras i en 4D miljö för att se eventuella trender i hur luftkvaliteten påverkar patientens hälsotillstånd. Forskare och läkare från Gävle och Nya Zeeland tittar på samband mellan plats, luftkvalitet och sjukdomstillstånd hos patienterna.

 

”Föreställ er en stad där vi kan förstå hur luften vi andas påverkar vår hälsa. Genom att studera var patienten rör sig och jämföra det med luftkvaliteten i staden med hur de mår kan vi se om miljön påverkar deras hälsotillstånd” berättar Dr Malcolm Campbell från University of Canterbury.

 

“Det är en unik studie som ger oss chans att kartlägga om luftkvaliteten i Gävle påverkar våra KOL-patienters hälsotillstånd. Kan lärdomar från den här studien minska patienternas luftrörsbesvär och öka deras livskvalitet?” säger Hirsh Koyi, överläkare Gävle Sjukhus.

 

Studien är ett samarbete med forskare och läkare från Nya Zeeland (University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland) och Gävle (Högskolan i Gävle och Gävle Regionsjukhus). Projektkoordinator är Future Position X och Projektdeltagare är Gävle Kommun, 4Dialog och Esri Sverige.

Vill du veta mer? Välkommen på föreläsningen ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället? på Högskolan i Gävle torsdag den 18 maj kl 11:30-13:00. Anmälan sker här senast den 17 maj.

Kontaktperson: Jenny Nylund, Future Position X

070-344 58 98 jenny.nylund@fpx.se

 

Sensing City är en del av Vinnväxt-initiativet Geo Life Region som finansieras av Vinnova.

Lunchseminarium ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället?

Gävle växer i snabb takt. Idag talas det om hållbara städer, smarta städer, digitaliserade städer… Men vad betyder det egentligen? Hur ska Gävle planeras, byggas och växa på ett smart, hållbart och inkluderande sätt?

Future Position X och Högskolan i Gävle bjuder in till ett lunchseminarium för att reda ut begreppen!

Datum: 18 maj

Tid: 11:30-13:00

Plats: Högskolan i Gävle, Krusenstiernasalen (Biblioteket)

Lunch: Ingår, meddela eventuell specialkost till emelie.hildebrand@fpx.se

 

Anmäl dig här

 

PROGRAM

11:30 Anna Fjällström, verksamhetschef, Future Position X och Mikael Nyman, näringslivsutvecklare Gävle kommun:
Innovation och forskning – Gävle ska ligga i framkant!


Just nu pågår arbetet med att starta upp ett så kallat verklighetslabb – ”Gävle Innovation Arena” – i Gävleregionen. Det kommer att erbjuda en unik möjlighet för akademi, näringsliv, det offentliga och stadens invånare – vi skapar tillsammans en plattform att utveckla nya innovationer inom hälsa, miljö och GIS. Vad innebär det – och hur kommer det att gå till?

 

11:45 Dr. Malcolm Campbell, Campbell University, Nya Zeeland:

Jordbävningar i Nya Zeeland gav Gävle unik forskning i verkligheten

Föreställ dig att du hade chansen att bygga upp en stad, från grunden. Tänk dig att du kunde få kontinuerliga dataflöden om allt som pågår. Koppla sedan denna data till ditt hälsotillstånd och platsinformation. Detta blev verklighet i Christchurch, Nya Zeeland och utmynnade i projektet Sensing City. Gävle och FPX fick möjligheten att delta i projektet och genomför nu en motstudie i Gävle tillsammans med teamet från Nya Zeeland, med fokus på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

12:15 Martin Forsslund, Business Atea Manager, ESRI Sverige:

Hur kan framtidens stad byggas med hjälp av digital simulering? Träffa Gävleföretaget som byggde Los Angeles digitala plattform!

GeoHub är Los Angeles nya offentliga plattform för att utforska, visualisera och ladda ner platsbaserade öppna data. Genom att analysera och kombinera Open Data-lager med hjälp av kartor, samt utveckla nya webb- och mobilapplikationer, kan man planera och simulera utvecklingen i staden. Hur kan Gävle arbeta på samma sätt i framtiden?

12:45 Diskussion & Avslutning

 

Välkommen med din anmälan!

 

    

Välkomna in i styrelsen

Den 24 april genomförde den ideella föreningen Future Position X sin årsstämma. Flera styrelsemedlemmar avtackades och lämnade sina poster i styrelsen, samtidigt valdes förstås flera nya in, varav samtliga härmed hälsas välkomna in i arbetet för att styra Future Position X. Direkt efter stämmen höll styrelsen ett konstituerande möte då Per Carlsson valdes till ordförande, och Bo Svedberg till vice ordförande.

Föreningens styrelse:

Ordförande: Per Carlsson, VD

Vice Ordförande: Bo Svedberg, IT-och ekonomidirektör

 Avgående ordföranden Lars Jansson, avtackas av
Per Carlsson, blivande ordf.

 

Styrelseledamöter:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, ny
Arnfinn Fredriksson, verksamhetsledare, ny
Gloria Macassa, professor, ny
Johan Tunhult, näringslivschef, ny
Petter Holmberg, VD
Thomas Nylund, Förbundsdirektör, ny
Tom Eriksson, F&U-chef

Upphandling inom PR och kommunikation

Vi upphandlar PR- och kommunikationstjänster inom strategiska varumärkesfrågor.

Uppdraget riktar sig mot internationell marknad och innefattar:

 • PR & Kommunikationstjänster
  • Strategisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Taktisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Budskap marknadsföringsstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Grafisk profil
  • Marknadsföringsmaterial innefattande idé, textproduktion, media och formgivning samt första tryck.
 • Strategisk varumärkeshantering
  • Strategisk planering och genomförande

 

Välkommen med ditt anbud via Visma TendSign

Vid frågor kontakta gärna kamilla.fredberg@fpx.se

Torsdagstriipen går live

Idag gläntar vi på dörren till TRIIP-gänget. Vi finner ett tiotal mikroföretagare på Workshop 1 i våra lokaler, nyfiket lyssnande till förmiddagens introduktion.

Dagens tema är varumärke, marknadssegmentering och produktpaketering med fokus på internationalisering. Erfarna talare från Baringo och Chamber Trade Sweden ger inspiration och ny kunskap.

 

TRIIP hjälper mikroföretag att komma ut på den globala marknaden. Genom workshops, personlig coaching och resor förbereder sig bolagen för nya marknader.

Hela processen utvärderas och utvecklas under projektets gång tillsammans med samarbetspartners som Movexum, Dalarna Science Park och European Enterprise Network. Slutprodukten blir en hållbar modell anpassad till mikroföretagens internationaliseringsarbete.

 

Kontakta gärna Fredrik Larsson för mer information.

fredrik.larsson@fpx.se

100 000

Stort Grattis Gävle hälsar Future Position X.
Idag den 28 mars 2017 passerade Gävle kommun 100 000 invånare.
Nu siktar vi mot 120 000 år 2030……typ

 

 

Hållbara affärsrelationer

Högskolan i Gävle drar igång Forskningsprojektet Hållbara Affärsrelationer för regional affärsutveckling. Projektet omfattar totalt 14 miljoner och ska pågå i tre år. Ett seminarium genomfördes den 14 februari då projektet planerades. För projektets genomförande krävs medverkan från en lång rad företag därför var Triple Steelex, Handelskammaren, Fibre Optic Valley och Future Position X inbjudna för att diskutera former för samverkan. Satsningen består av tre delprojekt.

* Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
* Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs
* Redovisning av hållbarhetsindikatorer

RTM – Round Table Meeting igen

Future Position X internationella forskargruppering har samlats för femte gången. Denna gång i samband med Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, 23-25 januari. Punkter som diskuterats i två dagar var bla:
Hur ska RTM:s funktion tydliggöras för att passa in i och stötta HiG:s intentioner?
Förslag till tre tematiska forskningsprojekt som konkreta insatser för att inleda bygget av en ny forskningsmiljö.
Vilka ytterligare aktörer är tänkbara för att göra det nya kunskapsområdet GeoHälsa till en viktig motor i det regionala innovationssystemet i Gävleborg?
Vilken roll ska RTM spela framöver?

Bilden, Clive Sabel, Professor in Environmental Geography, Department of Environmental Science, Aarhus University, Denmark

GeoHälsa kryddar indisk världskonferens.

Future Position X och Högskolan i Gävle arrangerar tillsammans en heldag inom området GeoHälsa på Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, den 23-25 januari.

Hur kan vår hälsa och välbefinnande förbättras med ny teknik? Kan vi förebygga sjukdom genom att tillgängliggöra geodata för forskare och entreprenörer?

Det här är frågeställningar som diskuteras under konferensen den tre dagar långa konferensen.  Föreläsningar och paneldiskussioner varvas med avslappnade lunchsamtal för internationella experter och forskningsledare för att se hur ny teknik, öppna geodata och datahantering ska ge ökad hälsa och välmående.

 

– Det är mycket motiverande och positivt att se det stora intresset för GeoHälsa i denna väletablerade miljö. Vi ser att det finns oändlig mängd möjligheter för forskning och innovation inom GeoHälsa, säger Anna Fjällström Verksamhetschef på Future Position X.

Runt 3000 personer besöker konferensen Geospatial World Forum som genomförs för tionde året i rad. Har ni frågor kring GeoHälsa eller konferensen är ni välkomna att höra av er till info@fpx.se

 

 

Kartografiska återigen, 8 nov

Åter igen fick Future Position X hälsanära 30 personer från Kartografiska Sällskapet i Gävle välkommet till en presentationskväll. Förra gången var november 2015. Som ny chef för Future Position X berättade Anna Fjällström om den planerade verksamheten de kommande åren. Märit Walfridsson berättade om senaste nytt från Samhällsbyggnad/GIS, Högskolan och Douglas Howie lyfte fram det senaste från datavetenskapen, Högskolan i Gävle.
Lennart Sjögren presenterade bla. en studie av GIS-branschen som ULI genomfört.