Videoserie

Över fyrtio företag i Dalarna och Gävleborg har tagit steget att inleda medverkan i vårt internationaliseringsprojekt. Medverkan är en process som bland annat leder fram till ställningstagandet om man just nu är beredd att gå vidare mot internationalisering, eller om man väljer att avvakta för att arbeta mer med förberedelser. På TRIIP-sajten kommer vi till veckan att inleda en videoserie i det lilla formatet med företag som delar sina erfarenheter från TRIIP.

Här hittar du en ”teaser” med Zava Tec AB från Hudiksvall.

Lantmäteriet och Högskolan i Gävle i forskningssamarbete

Högskolan i Gävle och Lantmäteriet fortsätter att utveckla utbildning och forskning på geodataområdet och tecknade den 14 februari ett avtal med syfte att stärka kompetens och innovationsförmågan inom området.

– Vi ser att flera av Högskolans områden kan bidra mycket till Lantmäteriets fortsatta utveckling, säger Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet i ett pressmeddelande. De områden vi tittar vidare på nu är digitala beslutsprocesser, informationsförsörjning och framtida sätt att presentera informationen.

Botnia Living Lab

I veckan besökte Future Position X, Luleå tekniska universitet och deras Botnia Living Lab.
Testbädden har sex tusen listade slutanvändare positionerade över hela landet.
Botnia Living Lab skriver på sin hemsida, ”För att stödja processen har vi utvecklat en Living Lab-metodik kallad FormIT som används av många Living Labs runt om i Europa…Metoden stöder användardelaktighet vid utvecklingen av digitala innovationer. Det är också en metod för empowerment av användarna, att kapitalisera på kraften i publiken”.

– När vi nu är i färd med att intensifiera arbetet med vår egen testbädd i regionen så har det varit en lärorik och inspirerande dag här uppe i Luleå, säger Anna Fjällström, verksamhetschef på Future Position X, innan hon kliver på planet på Luleå Airport. Vi hoppas verkligen kunna dra nytta av Botnia Living Labs erfarenheter och jag tänker bjuda in dem för inspiration och kunskapsöverföring till alla viktiga parter som behövs i regionen för att vi ska få till vår egen testbädd.

Bilden fr vänster. Anna Stålnacke, Marita Holst, båda Luleå tu, Jan Andersson, Tripple Steelix, Anna Fjällström Future Position X.

Innovationsdagen

Den 26 januari genomfördes Vinnovas Innovationsdag på söder i Stockholm.
I bakgrunden låg det fempunkts strategiska innovationsprogram som regeringen satt i sjön. Presentationer, seminarier, workshops och möten på det så kallade Samverkanstorget pekade alla i samma riktning, mot inspiration för ökad innovation, främst inom de fem programområdena. Som stimulans är en rad utlysningar att vänta.

Regeringens fem utpekade strategiska innovationsprogram är följande: Nästa generations resor och transporter – Smarta städer – Cirkulär, och biobaserad ekonomi – Life Science – Uppkopplad industri och nya material. Två av dessa områden berör direkt Future Position X och kunskapsområdet GeoHälsa, Smarta städer och Life Science. Notera också att vad regeringen vill se mer av är kvalitativa testbäddar.

Bilden, Niklas Johansson fr Näringsdepartementet talar om regeringens 5-punktsprogram.

Trettio i TRIIP

Nu inför årets slut konstateras att trettio företag har varit eller är involverade i internationaliseringsprojektet TRIIP, som leds av Future Position X i samarbete med Movexum och Teknikdalen. Två inledande work shops har genomförts, i Gävle respektive Borlänge. Ett företag, In Coax har också genomfört en resa till Asien. Se video.

De företag som hunnit passera Workshop 1 kommer att bjudas in till Workshop 2 den 26 januari i Gävle. TRIIP står öppet för bolag med färre än tio anställda och en omsättning som understiger två miljoner euro.

 

Deg runt hörnet

Den 6 december öppnade Vinnova två utlysningar som riktar sig till företag som utvecklar innovativa tjänster och produkter. Belopp kan sökas som täcker 50-100% av utvecklingskostnaderna.

Utlysning 1 – Innovationsprojekt i företag

Har du en innovation som du behöver finansiering för att kunna vidareutveckla, undersöka marknadsförutsättningar eller ta fram en prototyp – Då kan du söka finansiering för 50 procent av dina kostnader. Maximalt två miljoner per projekt. Företaget får ha max 250 anställda. Senast 17 januari 2017 ska ansökan vara inlämnad till Vinnova.

Mer info här

Kolla gärna den här websidan också

 

Utlysning 2 – Innovativa startups

Vänder sig till unga innovativa företag som behöver resurser för att ta fram affärsmodell eller utveckla en prototyp. Utlysningen vänder sig till företag som är max fem år och max 49 anställda.

Finns finansiering i två faser; Fas 1 max 300 000 SEK – Vinnova kan finansiera 100% av projektets kostnad Fas 2 max 1 miljon SEK – Vinnova kan finansiera 50% av projektets kostnad

Mer info här

Titta gärna på denna websida också

Jurmala gästade

Den 2 december gästades Future Position X av en delegation från staden Jurmala, Lettland. >
Gävle kommun stod som värd då delegationen var på tre dagars utbyte i Gävle. Jurmala och Gävle är vänorter. Till invånarantal är Jurmala med sina 55 000 invånare drygt hälften så stort som Gävle.

jurmala1
I ett digert program hade arrangören från Gävle kommun, Annika Lundqvist ordnat ett stopp på Future Position X.
När delegationen förstod att verksamheten mycket handlar om GeoHälsa och Geo Life Region, insåg de att där finns beröringspunkter med Jurmala, med ett näringsliv bla. inriktat på hälsa och välmående.

TRIIP rullar vidare

 I internationaliseringsprojektet TRIIP för små företag i Gävleborg, Dalarna och Värmland genomfördes torsdagen den 1 december  workshop 1, i Teknikdalen, Borlänge. Ett samarbete mellan Future Position X och Europe Enterprice Network som samlade elva företag från Gävleborg och Dalarna.
Steven Kautzky Andersson och Mark Boustedt från MarcStevens & Partners medverkade med två dragningar om varumärkes- och kommunikationsutveckling. Peter Liljeqvist från Business Sweden föreläste om marknadsselektering. Presentationerna följdes av intressanta och givande diskussioner.

TRIIP- projektet löper fram till mitten av 2018 och intresserade företag kan hoppa med löpande under projekttiden. The Regional International Innovation Projekt består bla. av självutvärdering, workshops i två steg, utbildning, coachning och resor.
Se mer här.

Kontakta gärna Fredrik Larsson, 070-356 70 44, fredrik.larsson@fpx.se eller Åsa Sundberg, 072 218 73 43, asa.sundberg@fpx.se

triipws2

Övre bilden: Steven Kautzky Andersson, Mark&Stevens AB i samtal med  Michael Toivio, Toivio Innovation AB
Nedre bilden: Peter Liljeqvist från Business Sweden föreläser

 

 

 

TRIIP i Karlstad

kalrlstadsola

Projektledaren i internationaliseringsprojektet TRIIP, Fredrik Larsson har gästat Karlstad för att lansera projektet i Värmland.
Under två dagar träffade han Almi, Paper Province, Business Sweden, Compare, EEN Värmland samt inkubatorn Inova.

fredrik
– Bra möten och utvecklande diskussioner, så nu hoppas jag på att få se ett antal Värmlandsföretag i TRIIP, säger Fredrik Larsson, och tillägger, just nu har vi över 20 företag från Gävleborg och Dalarna i projektet.

Landräddningen välkomnade studenter

Då var det dags igen för det årliga välkomnandet av nya studenter till Högskolan i Gävle.
Välkomstmässan riktar sig framför allt till nyinflyttade till staden som med utställarna kan få information om det som kan intressera en nyinflyttad student. Över 40 utställare samsades om utrymmet i Rävhallen på högskolan. En av utställarna var Landräddningen som visades upp av Future Position X, torsdagen den 15 sep.
Landräddningen exponeras som en app och är en larm- och stödfunktion vid sidan samhällets gängse larmfunktioner.
Kolla här

landradd-hig